1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Нейромережне прогнозування точності технологічних процесів за параметрами якості продукції, що виготовляється

Нейромережне прогнозування точності технологічних процесів за параметрами якості продукції, що виготовляється

Н.А. Зубрецька, С.С. Федін
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано адаптивну нейромережну модель для прогнозування точності технологічних процесів за параметрами якості виробів, що виготовляються. Реалізацію моделі здійснено на прикладі прогнозування точності процесу механічної обробки деталей типу вал по параметру відхилення діаметра валу від його номінального значення.


Ключові слова: нейромережна модель, прогнозування, точність, технологічний процес, часовий ряд, діаметр валу