1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. ПРИНЦИП ФАЗУВАННЯ ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ ОДНОКАНАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА ОСНОВІ КОДУ БАРКЕРА

ПРИНЦИП ФАЗУВАННЯ ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ ОДНОКАНАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА ОСНОВІ КОДУ БАРКЕРА

М.Д. Рисаков, В.В. Куценко, І.В. Тітов, І.Л. Костенко, В.Г. Карєв
Анотації на мовах:

Проаналізовано можливість фазування та синхронізації одноканальної апаратури передачі даних (АПД) на основі використання коду Баркера для формування фазуючого сигналу (ФС) в передавальному тракті та його кореляційної обробки в приймальному тракті з метою забезпечення синхронізації декодера прийнятої кодової комбінації тактовими імпульсами. Запропоновано принципи такої синхронізації АПД, що використовує для кодування команд дистанційного керування засобом циклічний код з виправленням двократних помилок.
Ключові слова: фазуючий сигнал, апаратура передачі даних, циклічний код, кодова комбінація, код Баркера, лічильник, регістр