1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Процедури аналізу багатоверсійних систем

Процедури аналізу багатоверсійних систем

В.В. Скляр
Анотації на мовах:

У статті вирішується задача розробки процедур аналізу багатоверсійних систем (БВС) у частині адаптації існуючих моделей надійності й функціональної безпеки з урахуванням особливостей БВС. Для цього запропоновані процедури аналізу БВС. Ці процедури базуються на наступних моделях: матриця аналізу БВС; теоретико-множинна модель БВС і метрики багатоверсійності продуктів; комбінаторні схеми для аналізу надійності систем з довільним числом версій.
Ключові слова: багатоверсійна система, метрика багатоверсійності, функціональна безпека