1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Особливості використання метапродукційних моделей в завданнях багатоекспертного виводу

Особливості використання метапродукційних моделей в завданнях багатоекспертного виводу

С.О. Мар’їн
Анотації на мовах:

Стаття присвячена аналізу проблем побудови заключень в базах знань, що включають формалізовані знання кількох експертів. Крім цього, у статті розглядаються особливості взаємодії між сукупностями різних знань експертів. Також, наведено опис простого підходу до управління процесом ухвалення рішення. Досліджено особливості прийняття рішення на базі багаторівневих метапродукційних систем в умовах багатоекспертних знань.
Ключові слова: метапродукціі, багатоексперний висновок, база знань, семантична мережа, семантична продукція, прогнозування