1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Модель ресурсів для синтезу планів у системі підтримки прийняття рішень

Модель ресурсів для синтезу планів у системі підтримки прийняття рішень

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:

Множина дій припускає активний вплив на зовнішнє середовище, що супроводжується витратою запасу ресурсів системи. Представлена відповідна модель ресурсів, що включає порядок і основні правила їх використання, основні гіпотези, вимоги до часових обмежень і методику контролю коректності правил використання ресурсів. Порядок використання ресурсу конкретного типу представлений графом станів. Контроль коректності правил використання ресурсів, представлених у вигляді системи нелогічних аксіом, полягає в аналізі їх на несуперечність і повноту опису.
Ключові слова: ресурс, правила використання ресурсу, запас ресурсу, нелогічна аксіома, модель ресурсу, контроль коректності, несуперечність і повнота опису, цільова настанова