1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Синтез і аналіз операцій криптографічного додавання за модулем два

Синтез і аналіз операцій криптографічного додавання за модулем два

В.Г. Бабенко, Н.В. Лада
Системи обробки інформації. — 2014. — № 2(118). – С. 116-118.
Тематика статті: Захист інформації
УДК 003.26:004.056.55
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті здійснено синтез та аналіз групи операцій дворозрядного криптографічного додавання за модулем два. Доведено, що синтезована група операцій є групою перестановок та показана її придатність для використання в алгоритмах криптографічного перетворення. В результаті дослідження встановлено, що множину операцій криптографічного додавання за модулем два можливо застосовувати для практичного використання для розширення кількості операцій криптографічного перетворення інформації.
Ключові слова: криптографічні алгоритми, операції криптографічного перетворення, операція додавання за модулем два, комутативність, еквівалентність, група перестановок
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бабенко В.Г. Синтез і аналіз операцій криптографічного додавання за модулем два / В.Г. Бабенко, Н.В. Лада  // Системи обробки інформації. – 2014. – № 2(118). – С. 116-118.