1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Багатоетапний структурно - параметричний синтез інформаційно-телекомунікаційних мереж

Багатоетапний структурно - параметричний синтез інформаційно-телекомунікаційних мереж

Д.В. Агеєв, Фуад Вехбе
Анотації на мовах:

У статті запропоновано математичну модель структурно - параметричного синтезу інформаційно- телекомунікаційної мережі. Дана модель є розвитком раніше відомої моделі багатоетапного синтезу, яка дозволяє враховувати необхідність будівництва ліній зв'язку та потоки виникають в мережі при наданні послуг у мережі як між серверами. так і між абонентами і серверами. У моделі закладені можливості розподілу капіталовкладень між етапами розгортання мережі. а так само визначення переліку послуг, що надаються кожному з абонентів на кожному з етапів. Критерій оптимальності спрямований на максимізацію економічного ефекту від розгортання мережі з урахуванням змін питомих витрат на створення мережі на кожному з етапів.
Ключові слова: мережа. послуга, сервер. канал зв'язку, потік. пропускна здатність, структурно-параметричний синтез, оптимізація