1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Метод розподілу завдань при паралельному моделюванні складних цифрових систем в гетерогенному обчислювальному середовищі

Метод розподілу завдань при паралельному моделюванні складних цифрових систем в гетерогенному обчислювальному середовищі

Д.О. Гавриш, С.М. Саранча
Анотації на мовах:

Для оптимізації розподіленого моделювання необхідно добитися рівномірного завантаження кожної робочої станції в мережі. Для цього необхідно скласти алгоритм розподілу завдань по робочих станціях, який враховує продуктивність кожної окремо узятої робочої станції, параметри поточної завантаженості робочої станції, трудомісткість кожного паралельного процесу в описі цифрового компоненту і споживання пам'яті кожного процесу.
Ключові слова: процес, обчислювальна складність, ресурсоємність