1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ПІДКАНАЛІВ В МЕРЕЖІ WIMAX

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ПІДКАНАЛІВ В МЕРЕЖІ WIMAX

С.В. Гаркуша, О.В. Гаркуша
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано математичну модель розподілу частотного ресурсу, як задачі балансування числа підканалів низхідного каналу зв'язку між користувацькими станціями мережі WiMAX. Порівняльний аналіз показав, що найкращі показники продуктивності низхідного каналу зв'язку забезпечує метод Макс C/I Ratio, а також запропонована модель. З точки зору збалансованого розподілу пропускної здатності низхідного каналу зв'язку найкращі показники були у методів Round Robin та Proportional Fair, за умови низьких вимог до швидкості передачі користувальницьких станцій. В умовах високих вимог до швидкості передачі найбільш збалансований розподіл пропускної здатності низхідного каналу зв'язку забезпечує запропонована в статті модель. В умовах високих вимог до швидкості передачі користувальницьких станцій ефективною виявилася запропонована модель, забезпечуючи кожній користувацькій станції гарантовану швидкість передачі з можливістю доступу до додаткової (не гарантованої ) смуги пропускання.


Ключові слова: математична модель, низхідний канал зв'язку, WiMAX, розподіл підканалів, продуктивність