1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Потужність метода кодування характеристичних дискретних послідовностей

Потужність метода кодування характеристичних дискретних послідовностей

А.А. Замула
Анотації на мовах:

Наводиться математична модель синтезу одного класу дискретних послідовностей. Аналізуються властивості різних дискретних послідовностей, а саме, кореляційні та ансамблеві властивості. Наводяться властивості об’єму (потужності кодування) характеристичних дискретних послідовностей.
Ключові слова: дискретні послідовності, сигнал, об’єм системи сигналів, поле Галуа, правило кодування, потужність метода кодування, двозначний характер мультиплікативної групи