1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Доповнення методу декомпозиції до синтезу формувачів двофазної періодичної послідовності імпульсів типу меандр

Доповнення методу декомпозиції до синтезу формувачів двофазної періодичної послідовності імпульсів типу меандр

О.М. Коробкова
Анотації на мовах:

Пропонується метод синтезу формувачів двофазної періодичної послідовності імпульсів типу меандр з перебудуємими часовими параметрами, заснований на представленні проектованого автомата у вигляді функціонально-блокової композиції декількох взаємопов'язаних окремих блоків , кожен з яких визначає один з часових параметрів формованої імпульсної послідовності. Початковий стан входять в композицію блоків трактується як стан нуля . Будь-яке інше стан кожного з вхідних в композицію блоків трактується як стан одиниці , що дозволяє трактувати входять в композицію блоки як найпростіші елементи пам'яті , що мають два стани.
Ключові слова: цифрові автомати, декомпозиція, логічні функції, синтез, мінімізація