1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Модель представлення дискретних інтервальних нечітких логічних систем другого типу

Модель представлення дискретних інтервальних нечітких логічних систем другого типу

Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук
Анотації на мовах:

У статті пропонується нова модель представлення дискретних інтервальних нечітких систем другого типу на основі розширених форм Бекуса-Наура. Властивості запропонованої моделі дозволяють визначити структуру XML-документа для опису дискретних інтервальних нечітких систем другого типу і забезпечують ефективність програмної реалізації моделі.
Ключові слова: дискретна інтервальна нечітка логічна система другого типу, розширена форма Бекуса-Наура, XML