1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Модель нейро-нечіткого прогнозування середньої інтенсивності надходження запитів на передачу потоків реального часу по каналу телекомунікаційної мережі

Модель нейро-нечіткого прогнозування середньої інтенсивності надходження запитів на передачу потоків реального часу по каналу телекомунікаційної мережі

К.О. Польщиков, К.М. Кубракова, В.А. Краснобаєв
Анотації на мовах:

У статті запропонована модель прогнозування параметрів телекомунікаційної мережі, яка передбачає інтенсивність надходження запитів на передачу потоків реального часу та ґрунтується на використанні нечіткої нейронної мережі, яка функціонує у відповідності до алгоритму Сугено першого порядку.
Ключові слова: нечітка нейронна мережа, алгоритм Сугено, трафік реального часу