1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Інструментоване оцінювання надійності програмно-технічних комплексів при зростанні інтенсивності відмов

Інструментоване оцінювання надійності програмно-технічних комплексів при зростанні інтенсивності відмов

Ю.М. Соколов, В.С. Харченко, Ю.Л. Поночовний
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються комп'ютерні методи оцінювання надійності програмно-технічних комплексів (ПТК) на основі структурно-логічних схем, розроблені в рамках проекту TEMPUS - SAFEGUARD National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia – Industry Handshaking (158886 - TEMPUS - 1 -2009- 1 - UK- TEMPUS - JPCR). Викладаються методики оцінки надійності та готовності ПТК з використанням багатофрагментних марковських моделей з урахуванням зміни параметрів потоків відмов, викликаних проектними дефектами. Досліджено випадок зростання інтенсивності відмов внаслідок внесення нових дефектів. Наведено комп'ютерні програми вирішення задач оцінки надійності та готовності ПТК. Як інструментарій використовується сучасний програмний комплекс MATLAB.


Ключові слова: надійність, готовність, програмно-технічний комплекс, марковські моделі, інструментоване оцінювання, MATLAB