1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Метод визначення значущості думок експертів при формуванні експертної групи для прийняття медичних рішень

Метод визначення значущості думок експертів при формуванні експертної групи для прийняття медичних рішень

О.В. Висоцька
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод визначення значущості думок лікарів-експертів на основі декомпозиції задачі формування експертної групи і представлення її у вигляді ієрархічної структури. Згідно розробленого методу найбільш значущим вважається думка того експерта, професійні та особисті якості якого з урахуванням стійкості його думки роблять більший комплексний вплив на отримання якісного результату експертизи при узгодженості думок всіх експертів.


Ключові слова: експертне оцінювання, значущість думок експертів, компетентність експертів, метод аналізу ієрархій