1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Реконструкція виробничих потужностей, як стратегія підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства

Реконструкція виробничих потужностей, як стратегія підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства

А.В. Артьомова
Анотації на мовах:

Проаналізовано існуючу ситуацію на ринку продукції машинобудівної галузі. Вивчено можливості застосування різних методів підвищення конкурентоспроможності продукції, які дозволяють підвищити ефективність роботи машинобудівного підприємства в цілому. Представлені розрахунки показали, що для підвищення конкурентоспроможності підприємства доцільно провести реконструкцію виробничих потужностей. Проведено розрахунок строку окупності запропонованих заходів.
Ключові слова: машинобудівне підприємство. конкурентоспроможність, ефективність, собівартість, витрати, продукція, планування, термін окупності