1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Моделювання процесу прийняття рішень при проведенні тендерів

Моделювання процесу прийняття рішень при проведенні тендерів

Т.О. Колпакова
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто спосіб представлення процесу проведення тендеру від постановки завдання до прийняття остаточного рішення у вигляді математичної моделі, яка забезпечує чітку декомпозицію задачі, дозволяє виділити етапи тендеру і визначити набори даних, які використовуються на кожному з цих етапів. Завдяки розробленій моделі весь процес можливо представити у вигляді набору підпроцесів та оптимізувати кожен з них незалежно. Розроблену модель передбачається використовувати як основу для архітектури системи підтримки прийняття рішень, оскільки вона дозволяє реалізувати гнучку модульну структуру програми.
Ключові слова: підтримка прийняття рішень, математична модель, процес проведення тендеру