1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Визначення наслідків діяльності забруднюючих підприємств за даними космічного моніторингу

Визначення наслідків діяльності забруднюючих підприємств за даними космічного моніторингу

С.І. Березіна, О.С. Бутенко, Д.В. Єрьоменко
Анотації на мовах:

Запропонована методологія визначення зон забруднення від металургійних підприємств за знімками від КА ДЗЗ. Визначено вектор параметрів дешифрувальних ознак, та запропонована методика оцінки рівня забруднення. На підставі комплексного підходу розроблена геоінформаційна модель прогнозу розвитку аномалії.
Ключові слова: дешифрувальні ознаки, нечіткі фільтри, фактори впливу, модель прогнозу розвитку зон забруднення