1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Інформаційна технологія ризик-орієнтованого оцінювання функціональності web-орієнтованих систем

Інформаційна технологія ризик-орієнтованого оцінювання функціональності web-орієнтованих систем

Т.І. Брагіна, Г.В. Табунщик
Анотації на мовах:

У статті представлені розроблені ризик-орієнтована модель оцінки стану прогресу розробки web-орієнтованих систем та критерії оцінки прогресу розробки програмних проектів, а також розроблена на їх основі інформаційна технологія оцінювання функціональності web-орієнтованих систем. Розглянуто можливість застосування даної інформаційної технології для зниження ризику порушень календарного планування за рахунок контролю прогресу розробки на кожній ітерації життєвого циклу розробки системи.
Ключові слова: web-орієнтована система, оцінка прогресу розробки, ризик-орієнтована модель, інформаційна технологія