1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання в інформаційній технології оперативного пожежного моніторингу

Підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання в інформаційній технології оперативного пожежного моніторингу

С.В. Голуб, І.В. Бурляй
Системи обробки інформації. — 2014. — № 2(118). – С. 253-257.
УДК 004.9:502/504(043.3)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

З метою підвищення ефективності прийняття рішень щодо профілізації підготовки пожежнорятувальних підрозділів проведено аналіз методів кластеризації масивів вхідних даних (МВД) з метою створення методів формування МВД, що забезпечують підвищення якості результатів моделювання об’єктів та процесів пожежогасіння. Отримано експериментальне підтвердження гіпотези про можливість підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання шляхом уточнення складу кластера. Отримані послідовності спостережень, яким властиві спільні механізми впливовості факторів та дозволяють синтезувати точні, адекватні та структурно стійкі моделі.
Ключові слова: кластеризація, масив вхідних даних, матриця, кластер, оптимізація кластеру
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Голуб С.В. Підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання в інформаційній технології оперативного пожежного моніторингу / С.В. Голуб, І.В. Бурляй  // Системи обробки інформації. – 2014. – № 2(118). – С. 253-257.