1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Визначення зон можливих підтоплень в умовах обмеженої апріорної інформації

Визначення зон можливих підтоплень в умовах обмеженої апріорної інформації

С.І. Горелик
Анотації на мовах:

Проведена оцінка ступеня впливу чинників підтоплення на основі побудови графіків функцій приналежності. Аналіз зроблений по наступних чинниках: перевищення над рівнем ріки, глибина залягання водотривкого шару та експлуатація мело-мергельного водоносного горизонту. Залежності отримані за результатами обробки узагальненої геологічної інформації й даних бурових свердловин. Приведені результати дозволяють точніше локалізувати зони підтоплення і ступень їх підтопленості, а також оперативно приймати заходи по запобіганню негативних наслідків процесів підтоплення.
Ключові слова: підтоплення підземними водами, функції приналежності нечітких множин, водотривкий шар, мело-мергельний водоносний горизонт, перевищення над рівнем ріки