1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Дослідження залежності ефективності систем оповіщення про пожежу від здатності людей адекватно реагувати на сигнали оповіщення

Дослідження залежності ефективності систем оповіщення про пожежу від здатності людей адекватно реагувати на сигнали оповіщення

Р.В. Лиходід, В.М. Рудницький
Анотації на мовах:


Анотация: У статті представлені результати дослідження залежності ефективності систем оповіщення від здатності людей адекватно реагувати на сигнал оповіщення про пожежу. Визначено числові значення показників, які дозволяють робити кількісну оцінку ефективності систем оповіщення про пожежу.


Ключові слова: пожежа, евакуація, оповіщення, ефективність систем оповіщення