1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Вдосконалення методики прийому радіосигналів в метеорологічних радіолокаційних станціях для проведення екологічного моніторингу

Вдосконалення методики прийому радіосигналів в метеорологічних радіолокаційних станціях для проведення екологічного моніторингу

Д.П. Пашков
Анотації на мовах:

На основі аналізу літератури щодо розповсюдження радіохвиль в тропосферному шарі Землі визначені особливості багатопроменевості радіосигналу. У статті пропонується враховувати дану властивість при застосуванні метеорологічних радіолокаційних станцій на основі двочастотного методу вимірювання передавальної функції при здійсненні екологічного моніторингу.
Ключові слова: аналіз, метеорологічна радіолокаційна станція , екологічний моніторинг