1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Оцінювання невизначеності ідентифікації амплітудно-частотних характеристик засобів вимірювальної техніки коливального типу

Оцінювання невизначеності ідентифікації амплітудно-частотних характеристик засобів вимірювальної техніки коливального типу

Бакер Альравашдех, Лейт Ахмед Мустафа Аль Равашдех, М.П. Сергієнко
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі запропоновано метод ідентифікації амплітудно-частотних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються динамічної ланкою коливального типу, використовуваних під час випробувань автотранспортних засобів. Розглянуті переваги та недоліки, запропоновані шляхи оптимізації метода. Здійснено оцінку стандартних невизначеностей отримуваних в результаті ідентифікації параметрів засобів вимірювальної техніки – сталої часу та коефіцієнту затухання. Запропоновані шляхи їх зменшення.


Ключові слова: засіб вимірювальної техніки, динамічна ланка коливального типу, динамічна характеристика, амплітудно-частотна характеристика, стандартна невизначеність