1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Оцінка точності поліпшеного методу сіток

Оцінка точності поліпшеного методу сіток

Т.В. Барашкова
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано оригінальний метод чисельного диференціювання інтерполяційної функції. В якості основи методу обраний покращений метод сіток. Доведено, що точність методу сіток залежить від ступеня полінома і від використання інтервалу перекриття. Отримано чисельні результати з оцінкою відносної невизначеності. У роботі представлені результати, які дозволять оцінити точність поліпшеного методу сіток, так як дано практичний прийом оцінки точності рішення крайової задачі .


Ключові слова: оцінка точності методу сіток , метод невизначених коефіцієнтів , матриця Вандермонда, невизначеність вимірювання