1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Оцінювання невизначеності нейромережевої моделі нелінійного вимірювального перетворювача

Оцінювання невизначеності нейромережевої моделі нелінійного вимірювального перетворювача

О.В.Запорожець, Т.О. Овчарова
Анотації на мовах:

Розглядається оцінка сумарної стандартної та розширеної невизначеності нейромережевої моделі нелінійного вимірювального перетворювача на базі тришарового персептрона, джерелом якої є невизначеності оцінок синаптичних ваг нейромережі. Досліджено характеристики невизначеності нейромережевої моделі шляхом імітаційного моделювання на ЕОМ, проведено порівняльний аналіз з невизначеністю поліноміальної моделі
Ключові слова: функція перетворення, штучна нейронна мережа, персептрон, модель, невизначеність