1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Застосування методу ексцесів для отримання достовірної оцінки розширенної невизначеності

Застосування методу ексцесів для отримання достовірної оцінки розширенної невизначеності

І.П. Захаров , Е.А. Климова
Анотації на мовах:

Розглянуто методику розрахунку розширеної невизначеності. Проведено порівняння результатів оцінювання розширеної невизначеності вимірювань розробленим методом з результатами, отриманими методом Монте -Карло.
Ключові слова: розширена невизначеність, коефіцієнт покриття, метод ексцесів