1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Квантові ефекти та їх використання в метрології

Квантові ефекти та їх використання в метрології

П. І. Неєжмаков, Ю. Ф. Павленко
Системи обробки інформації. — 2014. — № 3(119). — С. 32-37.
УДК 006.91:530.145
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті розглядаються квантові ефекти, які вже знайшли використання в метрології, а також перспективи подальшого розвитку методології вимірювань, що базується на атомних і квантових явищах, де за еталон приймаються досліджені стабільні фізичні явища і сталі (константи).
Ключові слова: еталони одиниць вимірювань, одноелектронне тунелювання, ядерний магнітний резонанс, ефект Джозефсона, квантовий ефект Холла, невизначеність вимірювань
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Неєжмаков П. І. Квантові ефекти та їх використання в метрології / П. І. Неєжмаков, Ю. Ф. Павленко  // Системи обробки інформації. — 2014. — № 3. — С. 32-37.