1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Визначення оптимального коефіцієнту покриття розширеної невизначеності під час повірки засобів вимірювань

Визначення оптимального коефіцієнту покриття розширеної невизначеності під час повірки засобів вимірювань

Л.В. Юров
Анотації на мовах:

Розглянуто модель повірки з урахуванням нестабільності засобу вимірювань, що повіряється. Надано рекомендацій щодо розробки процедур повірки з урахуванням невизначеності та визначенню оптимального коефіцієнта покриття, що забезпечує потрібні результати повірки.
Ключові слова: повірка, підтвердження відповідності, еталон, невизначеність вимірювань, коефіцієнт покриття