1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Вплив системних рефракційних ефектів на результати вимірювань, що здійснюються за допомогою електромагнітних хвиль на трансатмосферних трасах

Вплив системних рефракційних ефектів на результати вимірювань, що здійснюються за допомогою електромагнітних хвиль на трансатмосферних трасах

О.В. Прокопов
Анотації на мовах:


Анотация: Аналізується системний вплив ефектів рефракції на результати вимірювань, здійснюваних за допомогою електромагнітних хвиль, що проходять тропосферу і іоносферу Землі. Обговорюється роль цих ефектів у формуванні похибки (невизначеності) вимірювань для таких застосувань як: глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС), двостороння передача сигналів часу і частоти через ШСЗ (TWSTFT), передача сигналів за допомогою мікрохвильової лінії в космічному експерименті ACES. Приведені формули для кількісних оцінок поправок, призначених для компенсації розглянутих ефектів.


Ключові слова: похибка вимірювань, невизначеність вимірювань, тропосфера, іоносфера, рефракція, електромагнітні хвилі, системні ефекти