1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань, які виконуються автоматичним аналізатором атмосферного повітря

Оцінювання невизначеності вимірювань, які виконуються автоматичним аналізатором атмосферного повітря

Н.Б. Мкртичян, Г.Р. Нежіховський
Анотації на мовах:

Розглянуто задачу перевірки дотримання вимог до точності вимірювань при застосуванні автоматичного газоаналізатора для контролю стану атмосферного повітря . Запропоновано модель вимірювань з безрозмірними коефіцієнтами, що відображають вплив різних чинників на показання газоаналізатора . Оцінені стандартна і розширена невизначеність вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю і діоксиду сірки в атмосферному повітрі при застосуванні автоматичного газоаналізатору.
Ключові слова: атмосферне повітря, автоматичний газоаналізатор, масова концентрація оксиду вуглецю, масова концентрація діоксиду сірки, невизначеність вимірювання, бюджет невизначеності