1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Оцінка границь невизначеності при встановленні кореляційної масової частки в суміжних текстильних матеріалах (вовна-поліефір) за діаграмою розсіяння

Оцінка границь невизначеності при встановленні кореляційної масової частки в суміжних текстильних матеріалах (вовна-поліефір) за діаграмою розсіяння

Г.О. Скрипко
Анотації на мовах:

Проведена оцінка невизначеності метода для встановлення кореляційної масової частки вовни, в двокомпонентних змішаних текстильних матеріалах (вовна-поліефір) за «діаграмою розсіяння». Точки, що утворюють область розсіяння, є експериментальними даними. Координати точок на графіці відповідають значенням двох перемінних - кількісне співвідношення (х) і масова частка (у) волокон шерсті як компонента змішаної пряжі матеріалу. Розробка діаграми заснована на кореляційній залежності обох перемінних (х, у). На практиці це дало можливість визначати якість волокнистого складу матеріалу по мікропробі, використовуючи один з методів оптичної мікроскопії.
Ключові слова: невизначеність величини, волокна вовни, кількісне співвідношення, масова частка, текстильний матеріал, пряжа, метод оптичної мікроскопії