1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань масової частки нафтопродуктів в пробах грунтів флюоріметрічним методом

Оцінювання невизначеності вимірювань масової частки нафтопродуктів в пробах грунтів флюоріметрічним методом

І.Ю. Ткаченко, Д.Б. Гладіловіч, Г.Р. Нежіховський
Анотації на мовах:

Вирішено завдання оцінювання невизначеності при атестації методики вимірювань масової частки нафтопродуктів в пробах ґрунтів флуоріметричним методом. Розглянуто джерело невизначеності, пов'язане з відмінністю градуювальної речовини від визначуваного компоненту. Показані прийоми оцінювання внесків в невизначеність по встановлених в методиці нормативах.
Ключові слова: методика вимірювань, нафтопродукти, джерела невизначеності вимірювань, дефініціальна невизначеність, стандартна невизначеність