1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Калібрування вимірювача параметрів ізоляції

Калібрування вимірювача параметрів ізоляції

Ю.Л. Анохін, Р.В. Вендичанський, В.В.Копшин
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена калібруванню вимірювачів параметрів ізоляції, які застосовують для вимірювання тангенса кута діелектричних втрат і ємності високовольтної ізоляції при обслуговуванні, ремонті, наладці, випробуваннях різних енергетичних об'єктів. Запропоновано процедуру калібрування вимірювачів параметрів ізоляції з використанням мір ємності. Наведено обробка результатів вимірювань. Розглянуто основні джерела невизначеності результатів вимірювань при калібруванні.


Ключові слова: ємність , тангенс кута діелектричних втрат, високовольтна ізоляція, вимірювач, міст змінного струму, конденсатор, похибка, невизначеність вимірювань