1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Дослідження невизначеності вимірювання, пов'язаної з відликом за нелінійної шкалою

Дослідження невизначеності вимірювання, пов'язаної з відликом за нелінійної шкалою

І. П. Захаров, Р.В. Погібко, О.О. Волков
Анотації на мовах:

Проведено дослідження невизначеності вимірювань, пов'язаної з відліком по нелінійної шкалою. Запропонований вираз для обчислення цієї невизначеності.
Ключові слова: похибка відліку, нелінійна шкала, невизначеність вимірювань