1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Складові невизначеності вольт-секундної характеристики електричного пробою довгого повітряного проміжку

Складові невизначеності вольт-секундної характеристики електричного пробою довгого повітряного проміжку

В.В. Князєв, О.Ю. Чернухін
Анотації на мовах:

У статті розглянуті аспекти оцінки невизначеності результатів експериментальних досліджень процесу електричного пробою довгого повітряного проміжку. Розглянуті три варіанти форми стрижневого блискавкоприймача. Показаний визначальний вплив часу запізнювання на результати атестації блискавкоприймачів ESE типу. Запропоноване оцінювати якість блискавкоприймачів ESE типу з урахуванням порівняння з вольт-секундною характеристикою еталонного стрижневого блискавкоприймача для повітряних однакових проміжків.
Ключові слова: випробування ESE терміналів, невизначеність, електричний розряд, довгий повітряний проміжок, вольт - секундна характеристика