1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Контроль та забезпечення якості результатів вимірювань випробувальної лабораторії на прикладі вимірювання світлового виходу сцинтиляторів

Контроль та забезпечення якості результатів вимірювань випробувальної лабораторії на прикладі вимірювання світлового виходу сцинтиляторів

Б.В. Гриньов, Н.Р. Гурджян, О.В. Зеленська, В.Р. Любинський, Н.І. Молчанова, В.О. Тарасов
Анотації на мовах:

У статті розглянуті два підходи до оцінки якості вимірювання - з використанням невизначеності вимірювань та показника точності (прецизійності та правильності) отриманих результатів. Дано порівняльний аналіз цих підходів. Розглянуто проблему контролю та забезпечення якості результатів вимірювань випробувальної лабораторії на прикладі вимірювання технічного світлового виходу неорганічних та органічних сцинтиляторів.
Ключові слова: контроль якості, випробувальна лабораторія, невизначеність вимірювань, оцінка показника точності, сцинтилятори, технічний світловий вихід