1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Проблеми побудови байєсовського класифікатора в умовах апріорної невизначеності

Проблеми побудови байєсовського класифікатора в умовах апріорної невизначеності

С.І. Кондрашов, Т.В. Дроздова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається модель освітнього процесу як марковськогов деякім наближенні з дискретними станами і безперервним часом. Усі переходи системи зі стану в стан, що відбуваються під дією деяких потоків подій, представлені у вигляді розміченого графа станів, який являє собою "схему загибелі і розмноження". Розглядається питання використовуваної термінології теорії розпізнавання, аналізуються особливості проектування байеєсовських класифікаторів в умовах параметричної апріорної невизначеності. Розглядаються питання практичного застосування об'єкта дослідження в завданнях діагностики якості освітнього процесу при істотно обмежених обсягах навчальної вибірки.


Ключові слова: якість освітнього процесу, процес "загибелі і розмноження", апріорна невизначеність, обмежена вибірка, байєсовський класифікатор, обсяг навчальної вибірки, імовірність помилки класифікатора