1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Здоров'я як об'єкт вимірювання

Здоров'я як об'єкт вимірювання

Ю.С. Курський
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі обговорюється метрологічна модель виміру фізичного стану організму людини. Модель побудована на положеннях теорії динамічного хаосу, теорії динамічних систем та теорії інформації. Показано, що час і ентропія Шеннона можуть бути використані для кількісної оцінки фізичного стану організму, здоров'я людини. Для цього запропоновано за допомогою нормованого зовнішнього впливу виводити організм зі стійкого стану і вимірювати час повернення в стійкий стан після. Також при цьому пропонується аналізувати зміну значення ентропії. Запропоновано числовий портрет, тимчасові і ентропійні шкали для кількісної оцінки стану фізичного стану організму людини. Результати роботи можуть бути використані при діагностиці і лікуванні захворювань, а також у медичному супроводі підготовки спортсменів.


Ключові слова: модель виміру здоров'я, нелінійна динамічна система, ентропія Шеннона, числовий портрет здоров'я, ентропійні і часові шкали