1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(119)'2014
  5. Невизначеність метрологічних характеристик вимірювальних каналів

Невизначеність метрологічних характеристик вимірювальних каналів

Д.А. Бережний, К.М. Маловик, А.М. Мірошніченко
Анотації на мовах:

Розглядається питання використання теорії невизначеності вимірювань для оцінки нестабільності метрологічних характеристик вимірювальних каналів. Представлені основні причини параметричних відмов основних типів датчиків вимірювальних каналів. Сформульовані фактори, які впливають на нестабільність метрологічних характеристик вимірювальних каналів. Запропонована група впливів для дослідження нестабільності метрологічних характеристик вимірювальних каналів. Запропоновано розглядати метрологічну модель вимірювального каналу на основі теорії невизначеності вимірювань.
Ключові слова: вимірювальний канал, нестабільність метрологічних характеристик, невизначеність вимірювань, метрологічна модель