1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Скелетонізація символів із використанням моделі клональної селекції

Скелетонізація символів із використанням моделі клональної селекції

М.М. Корабльов, О.В. Легедіна, О.Г. Лебедєв
Анотації на мовах:

У даній статті розглядається задача підготовки зображення для розпізнавання, а саме скелетонізація. Проведено аналіз існуючих алгоритмів рішення і запропонований гібридний метод, який заснований на використанні штучних імунних систем, а саме, моделі клональной селекції та алгоритмі скелетонізаціі Зонге-Суня. Проведено експериментальні дослідження та визначено подальші напрямки досліджень, орієнтовані на вирішення задачі розпізнавання символів.
Ключові слова: штучна імунна система, розпізнавання символів, клональна селекція, афінність, антитіло, антиген, скелетонізація, алгоритм Зонге-Суня