1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. ПАРАМЕТРИ ВУЗЬКОСМУГОВИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ СФОКУСОВАНИХ БАГАТОЧАСТОНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК З НАДШВИДКИМ СКАНУВАННЯМ В ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ

ПАРАМЕТРИ ВУЗЬКОСМУГОВИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ СФОКУСОВАНИХ БАГАТОЧАСТОНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК З НАДШВИДКИМ СКАНУВАННЯМ В ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ

Л.Г. Корнієнко
Анотації на мовах:

Для лінійної багаточастотної антенної решітки, що сфокусована в зоні Френеля, розглянуті умови вузькосмугового наближення просторово-часових сигналів (ПЧС), вивчені параметри надшвидкого сканування (НШС) сфокусованого випромінювання, спотворення головного та інтерференційного максимумів, обмеження на кутовий сектор з допустимими спотвореннями обвідної ПЧС. Запропонований спосіб розширення сектору сканування з допустимими спотвореннями сигналів.
Ключові слова: багаточастотна антенна решітка, надшвидке сканування, просторово-часовий сигнал, зона Френеля, сектор сканування, фокусування електромагнітного випромінювання, спотворення обвідної сигналу, періодичні властивості ПЧС, дальністні та кутові інтерференційні максимуми