1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Експериментальні дослідження при оптимізації систем вібродіагностики за критерієм мінімуму середнього ризику

Експериментальні дослідження при оптимізації систем вібродіагностики за критерієм мінімуму середнього ризику

Р.П. Мигущенко
Анотації на мовах:

В статті розглянута задача визначення оптимальної кількості інформативних параметрів, отриманих на основі дисперсійного та коваріаційного аналізів результатів вейвлет-перетворення спектрально-нестаціонарних вібросигналів при діагностиці стану промислових вібраційних об'єктів. В статті показано, що інформативними параметрами при аналізі вібрації для проведення контролю та діагностики можуть бути дисперсії, які залежать від зсуву, і критеріальні F-статистики, які залежать від масштабу, результатів вейвлет-перетворення інформаційних вібросигналів.
Ключові слова: вібродіагностика, вейвлет-аналіз, дисперсія, F-статистики, помилки діагностики