1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Доповнення методу функціонально-блокової декомпозиції до синтезу формувачів поодиноких серій імпульсів з параметрами, що перебудовуються

Доповнення методу функціонально-блокової декомпозиції до синтезу формувачів поодиноких серій імпульсів з параметрами, що перебудовуються

В.Г. Рубанов, O.M. Коробкова
Анотації на мовах:


Анотация: Викладаються основні положення методу проектування цифрових автоматів з параметрами, що перебудовуються, заснованого на поданні автомата у вигляді функціонально-блокової декомпозиції декількох взаємопов'язаних окремих блоків, кожен з яких визначає один з параметрів формованої імпульсної послідовності. Проведено синтез формувача поодиноких серій з перебудовуємою тривалістю, кількістю імпульсів у серії та фіксованою паузою між імпульсами.


Ключові слова: цифрові автомати, декомпозиція, логічні функції, синтез, мінімізація