1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Екстремальна постановка і аналіз задачі визначення координат джерел радіовипромінювання різницево-далекомірним методом

Екстремальна постановка і аналіз задачі визначення координат джерел радіовипромінювання різницево-далекомірним методом

В.Н. Ткаченко, В.В. Коротков, Р.Л. Пантєєв
Анотації на мовах:

У статті запропоновано рішення задачі визначення координат джерела радіовипромінювання (ІРІ) на основі мінімізації функціонала, що складається з суми зважених квадратичних функцій, що дозволяє врахувати похибку виміру часу затримки приходу сигналу на одну або декілька станцій комплексу пасивного радіомоніторингу і значною мірою компенсувати її введенням вагового коефіцієнта перед відповідною квадратичною функцією.
Ключові слова: пасивний радіомоніторинг, екстремальна постановка, квадратичний функціонал, ваговий коефіцієнт, точність обчислень, гіперболічна система рівнянь