1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Формування набора класифікаційних ознак для вирішення задачі виявлення об’єктів на зображеннях

Формування набора класифікаційних ознак для вирішення задачі виявлення об’єктів на зображеннях

О.В. Шитова
Анотації на мовах:

Стаття присвячена формуванню набору класифікаційних ознак об'єктів для розв'язання задачі виявлення об'єктів на зображеннях. Наведено набір ознак об'єктів, сформований на основі дешифрувальних ознак об'єктів на аерофотознімках. Наведено результати експериментальної оцінки інформативності ознак форми об'єктів на зображеннях.
Ключові слова: виявлення, класифікаційна ознака, інформативність