1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Логіко-алгебраїчний метод визначення інтегрального показника оцінки знань

Логіко-алгебраїчний метод визначення інтегрального показника оцінки знань

Д.Е. Ситніков, П.Е. Ситнікова, О.В. Тітова, А.І. Коваленко, Д.І. Попов
Анотації на мовах:

Запропоновано метод формування інтегрального показника оцінки знань з використанням апарату алгебри скінченних предикатів. Логічні зв’язки між питаннями тестів моделюються за допомогою логічних рівнянь. Це дозволяє брати до уваги не тільки кількість правильних відповідей, але й виключати елемент випадковості, випадкового вгадування правильної відповіді. Інтегральний показник формується для будь-якої R-бальної шкали оцінювання.
Ключові слова: оцінка знань, алгебра скінченних предикатів, логічне рівняння