1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. МОДЕЛЮВАННЯ SOA СИСТЕМ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ АРХІТЕКТУРИ

МОДЕЛЮВАННЯ SOA СИСТЕМ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ АРХІТЕКТУРИ

Р.В. Гребінник, О.В. Ліпанов
Анотації на мовах:

У статті проводиться аналіз підходів до проектування оптимальної сервіс-орієнтованої архітектури і проводиться розробка математичного апарату, необхідного для моделювання і подальшої оптимізації архітектури сервісорієнтованої системи. Математичний апарат, що розробляється, дозволить розробити алгоритми і системи оптимізації сервіс-орієнтованих систем.
Ключові слова: об'єкт, клас, SOA, метод, архітектура, модель, статистика, система масового обслуговування