1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(12)'2007
  5. Математична модель погрішності визначення азимутальної орієнтації об'єкта в просторі

Математична модель погрішності визначення азимутальної орієнтації об'єкта в просторі

С.О. Тишко, В.Н. Васюк, И.А. Сорокін
УДК 53.083 (430.1)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті пропонуються математичні моделі похибок для способів визначення азимутального напрямку із використанням двох приймачів апаратури споживача супутникової радіонавігаційної системи (АС СРНС), що працюють у комплекті з лазерним далекоміром-кутоміром (ЛДК) та заздалегідь підготовлених у топогеодезичному відношенні позицій і ЛДК. Проведена числова оцін-ка похибки для кожного зі способів.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тишко С. О. Математична модель погрішності визначення азимутальної орієнтації об'єкта в просторі / С.О. Тишко, В.Н. Васюк, И.А. Сорокін  // Системи озброєння і військова техніка. – 2007. – № 4(12). – С. 39-41.