1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. КЛАСИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ У АДАПТИВНИХ ІНТЕРФЕЙСАХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ

КЛАСИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ У АДАПТИВНИХ ІНТЕРФЕЙСАХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ

Д.С. Негуриця, Т.Б. Шатовська
Анотації на мовах:

У статті виконано аналіз відомих методів динамічної класифікації користувачів в адаптивних інтерфейсах програмного забезпечення WEB-орієнтованих систем. Обґрунтовано вибір метрик для оцінки якості інформаційного пошуку . Сформульовано формальну постановку задачі класифікації користувачів . Розроблено метод корекції профілю користувача на підставі змісту інформаційного запиту, що базується на моделі нечіткої очікуваної корисності . Побудовано спрощену логічну модель даних задачі динамічної класифікації інтересів користувача в поточному сеансі. Розроблено метод класифікації користувачів.
Ключові слова: адаптивність, адаптованість, інтерфейс користувача, класифікація користувачів, нечітка множина, Web-орієнтована система